ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING 2022

Den 21. og 22. maj blev der igen afholdt Årsmøde og Generalforsamling på Blommenslyst Kro. Lørdagen blev åbnet med velkomst og fællessang ved generalsekretær Pia Longet, inden deltagerne blev sendt ud på de forskellige workshops.

Tekst: DATS Teaterfaglige konsulent Jacob Galtung-Melchior
Fotos: DATS ansatte

Jesper Aagaard, Lisbet Lautrup Knudsen og Bent Nielsen – tidligere lokale teaterkonsulenter.

I år kunne man lave kostumedesign i Charlotte Calbergs spændende ”fra trash til scenekunst” workshop, hvor der blev skabt utroligt fantasifulde og flotte kostumer ud af deltagernes medbragte skrald. Der var også produktvisning ved LIGHT PARTNER hvor både lyspulte, lampemuligheder og lydudstyr målrettet amatørteatret blev gennemgået og afprøvet. PR- håndværker og historiefortæller Jakob Edut gik i dybden med tips og værktøjer til at skabe synlighed gennem den gode historie, mens skuespiller og maskefremstiller Stephan Vernier introducerede til spil med masker i workshoppen ”Masken – Det åbne vindue”.

Efter de afsluttede workshops var der tid til at sunde sig lidt, skifte tøj samt dele erfaringer med de andre deltagere inden der blev inviteret til festmiddag. Der blev snakket og skålet livligt mellem bordene samt krydret med små fortællinger og indslag fra dagens workshops, inden middagen blev afrundet og både dansegulv og slyngelstue åbnet op.

Igen i år spillede Jumpin’ Jacks op til dans med deres festlige 50’er rock mens der var mulighed for samtale og diskussion i slyngelstuen. At dømme efter den livlige snak og syngelyst til ud på de sene nattetimer, var lørdagen en succes med plads til både faglig sparring, lystig netværksaktivitet og samtale mellem nye og gamle grupper på årsmødet.

Generalforsamling 2022
Årets generalforsamling blev åbnet med fællessang og valg af dirigent. Igen i år var det Villy Dall der med sikker hånd, behændigt fik styret slagets gang under generalforsamlingen.

Med vanlig diskussionslyst blev der vendt og drejet tanker om DATS’ aktiviteter gennem året, samt visionerne for det kommende. Regnskabet blev gennemgået af generalsekretær Pia Longet, der lavede enkle nedslag på de poster der stak mest ud samt svarede på opklarende spørgsmål fra salen så alle var klædt godt på til at godkende regnskabet for 2021.

Formanden skulle traditionen tro genvælges, og Ege Juul Nielsen blev betroet titlen endnu et år med samtlige tilstedeværende stemmer. Derudover var tre hovedbestyrelsesmedlemmer på valg;

Sofia Borregaard Christensen
Michael Amtoft
Christina Korsholm Mattson

Alle tre blev genvalgt, uden kampvalg. Derudover blev de to siddende suppleanter også genvalgt, således at DATS Hovedbestyrelse i 2022-2023 stadig ser således ud;

Ege Juul Nielsen (formand)
Rene Foshammer (næstformand)
Christina Korsholm Mattson (næstformand)
Jens Damsager
Sofia Borregaard Christensen
Michael Amtoft
Thomas Andersen

Jesper Aagaard (1. suppleant)
Jan Grabas (2. suppleant)

Tak for tro tjeneste og nye tiltag
I det forgangne år blev det besluttet at nedlægge den eksisterende lokalkonsulentordning og i stedet indføre et nyt tiltag i form af en ambassadørordning. Tilstede var 3 af DATS’, nu tidligere lokalkonsulenter;

Bent Nielsen
Lisbeth Lautrup Knudsen
Jesper Aagaard

Foto fra forestillingen

Masker fra workshoppen “Masken – det åbne vindue”.

og de blev med klapsalver og en lille vingave takket for deres store indsats gennem årene. I samme anledning blev den nye ambassadørordning lanceret. Ordningen skal fokusere på lokale ildsjæle der kan repræsentere DATS i lokalområderne, blandt andet som en hjælp til at besøge nye medlemmer samt med deltagelse ved forestillinger og festligheder.

Man kan høre mere om ordningen (samt søge om optagelse) ved at sende en mail til dats@dats.dk.

Afslutningsvis skulle årets Anna og Arne Aabenhus pris uddeles. Årets vinder kunne desværre ikke selv være til stede ved generalforsamlingen, så der blev fremvist en video hvor prisen var blevet overrakt forinden. Den overraskede, men beærede modtager var i år Pia Bredow fra Det Hem’lige Teater i Aalborg, der modtog prisen for hendes store indsats for DATS gennem årene. Pia modtog, ligesom deltagerne ved generalforsamlingen, en udgave af den nye ”Kort & Godt” udgivelse der rummer de 10 vinder shortplays fra efterårets store shortplay konkurrence i anledning af Dansk Teater 300 år.

Generalforsamlingen blev afsluttet planmæssigt indenfor den afsatte tid og der kunne siges tak for en dejlig weekend til de fremmødte.

Sekretariatet vil gerne sige en stor tak til alle deltagere og glæder sig til igen at inviterer til Årsmøde og Generalforsamling på Blommenslyst Kro d. 13. og 14. maj 2023.

Foto fra forestillingen

Aftenstemning.

Foto fra forestillingen

Fra workshoppen om Storytelling.

Foto fra forestillingen

Fra kostumeworkshoppen. 

Fra workshoppen om Storytelling.

Fra kostumeworkshoppen. 

Foto fra forestillingen

Fra workshoppen “Masken – det åbne vindue”.

Foto fra forestillingen

Fra workshoppen “Masken – det åbne vindue”.

Foto fra forestillingen

Fra kostumeworkshoppen. 

Fra workshoppen om Storytelling.

Fra kostumeworkshoppen. 

Foto fra forestillingen

Fra workshoppen om teknik med LightPartner.

Foto fra forestillingen

Fra workshoppen om teknik med LightPartner.

Logo

Fra kostumeworkshoppen. 

Fra workshoppen om Storytelling.