FORVENTNINGENS GLÆDE

At skabe en teaterfestival kræver en cocktail af flittige frivillige, økonomi og et DATS-personale med tungen lige i munden.

Tekst: Tina Holm-Jensen
Fotos: Axel Gadegaard

”Skal vi lege?” – sådan kunne en mail fra DATS til en mulig medlemsscene sagtens starte, når DATS byder op til en festivaldans.

Forberedelserne til en teaterfestival starter typisk 1½ år før, den afholdes. Herefter går det lystigt derudaf med planlægningsmøder, aftaler med scener, overnatningssteder og forplejningen, ansøgninger til kommuner og andre fonde samt annoncering af festivalen, så vi kan få grupper til at melde sig.

Men ingen festival uden deltagere så ved ansøgningsfristens udløb holder vi altid vejret, indtil vi er sikre på, at vi har grupper nok til at få en festival stablet på benene. Herefter skal programmets puslespil gå op. Den centrale nervebane i hele festivalen. Der skal være tid til at gøre scenerne klar, der skal være tid til at gæsterne kan gå fra scene til scene, der skal være tid til at få maden på 

bordet og sidst men ikke mindst, så skal der være tid til socialt samvær.

Kun ved et meget tæt samarbejde mellem medlemsscenerne og DATS kan det lykkes at få en weekend fyldt med teater sat på skinner, og det der kendetegner forarbejdet, er altid forventningens glæde til det arrangement, som de frivillige og vi fra DATS har omkring den kommende festival. Efter festivalen er alle enige om, at det var en stor mundfuld, men at det var det hele værd.

Vi har gennem årene flyttet festivalen fra landsdel til landsdel og besøgt utrolig mange fantastiske scener og mødt rigtig mange skønne frivillige.
TAK til jer alle – ude frivillige ingen festival!

Hvis du og din scene sidder og overvejer, om I kan komme i betragtning som værter ved en festival, så hører vi meget gerne fra jer.

Fotos taget på Teaterfestival 2019 af Axel Gadegaard