Reportage:
Mondial du Theatre 2021 samt AITA/IATA Generalforsamling

Hvert 2. år afvikler verdens amatørteater organisation AITA/IATA (International Amateur Theatre Association) sin verdensteaterfestival, og hvert 4. år går turen til Monaco på den franske østkyst. I forbindelse med Mondial du Theatre, som festivalen kaldes i Monaco, afholdes der generalforsamling for organisationen, mens amatørteater grupper fra hele verden præsenterer deres forestillinger rundt på byens smukke teatre.

Det lykkedes de dygtige arrangører at gennemføre en smittefri festival, hvor DATS havde valgt at sende en delegation bestående af Ege Juul Nielsen (næstformand), Christina Korsholm Mattson (bestyrelsesmedlem) og Jacob Galtung-Melchior (teaterfaglig konsulent) af sted til både festival og generalforsamling.

Tekst og fotos: DATS´Teaterfaglig Konsulent Jacob Galtung-Melchior

Foto fra venstre:
Ege Juul Nielsen (næstformand), Christina Korsholm Mattson (bestyrelsesmedlem) og Jacob Galtung-Melchior (teaterfaglig konsulent).

Sofia Wegelius (VP) og Dirk De Corte (President for kongres, ordfører).

Snak mellem forestillingerne.

Publikum ved aftertalks.

Når verden organiserer sig om amatørteatret
Via en hybrid løsning hvor nogle medlemmer var repræsenteret i Monaco, mens andre fulgte med over Zoom blev der lørdag d. 21. august afviklet generalforsamling i AITA/IATA. En række væsentlige vedtægtsændringer var blevet diskuteret flittigt på forhånd, og med kun én stemme imod, blev det vedtaget at åbne organisationen op for enkeltmedlemmer i tillæg til de allerede etablerede nationale centre (som DATS). En organisering som vi kender den fra os selv, med enkeltmedlemmer og gruppemedlemmer.

Det er håbet at kunne inkludere endnu flere medlemmer i AITA/IATA-fællesskabet, og samtidig tilgodese de forskellige lande og verdensdeles organisatoriske forskelligheder. Det blev f.eks. diskuteret på et forudgående møde, hvordan man forholdt sig til nationale centre i områder der måske var opdelte i kultur og forståelse, men ikke nødvendigvis i nationalitet. Her var det AITA/IATA’s klare budskab, at man ønskede at muliggøre stemmer fra kulturelt definerede områder og på den måde sikre at organisationen altid arbejdede for den mest mangfoldige sondring af amatørteatret. Vedtægtsændringerne blev vedtaget uden diskussioner, og stemmerunden (der blev foretaget over Zoom) blev afsluttet med et bragende bifald fra salen.

Der skulle også vælges nye bestyrelsesmedlemmer samt ny formand. Aled Rhys Jones fra England var eneste kandidat, og det var en tydelig rørt og taknemmelig formand, der enstemmigt blev valgt ind til stort bifald. Der blev lagt vægt på AITA/IATA’s vej videre gennem pandemien, det brede samarbejde og et ønske om at åbne organisationen mere op.

Udskiftningen i AITA/IATA’s bestyrelse kom i sidste ende til at se således ud;

(afgående)
President, Beatrice Cellario (Frankrig)
Vice President, Rob Van Genecthen (Belgien)
Treasurer, Villy Dall (Danmark)
Councillor, Pierre Cellario (Frankrig)
Councillor, Christel Gbaguidi (Benin/Tyskland)

(indgående)
President, Aled Rhys Jones (England)
Vice President, Sofia Wegelius (Finland)
Vice President, Timothy P. Jepsen (USA)
Treasurer, Anna-Karin Waldermarson (Sverige)
Councillor, Nesterova Ksenia (Rusland)
Councillor, Stephen Tobias (Canada)
Councillor, Patrick Schoenstein (Frankrig)

(siddende)
Councillor, Frank Katoola (Uganda)
Councillor, Carlos Taberneiro (Spain)

Fra DATS´ side ser vi meget positivt på potentialerne i samarbejdet med den nye bestyrelse. I samme ombæring må det nævnes, at vi de sidste 8 år har været dybt privilegeret med Villy Dalls arbejde i organisationen. Det var tydeligt blandt de deltagende, og bestyrelsens medlemmer der var til stede, at Villys arbejde havde været højt værdsat, og han blev klappet af sted med et stort og rørende bifald over Zoom (han kunne desværre ikke selv være til stede i Monaco).

DATS vil også gerne benytte denne anledning til at takke Villy for hans store arbejde og dedikation til det internationale samarbejde samt Danmarks involvering i AITA/IATA.

Magi i teatersalene
Festivalens forestillinger var spredt over to smukke teatersale. Theatre Princess Grace beliggende smukt med udsigt over havneområdet samt Theatre des Varietes kun et stenkast fra den smukke promenade. Det er tydeligt at teatret prioriteres i fyrstedømmet Monaco, og de smukke scener leverede en magisk ramme om forestillingerne.

Hver aften bød på 2-3 forestillinger, med ca. 20 minutters pause imellem til at skifte scenografi og teknik. Det kørte utroligt smidigt, og det var tydeligt at både grupper, teknikere og scenefolk var rigtig godt forberedte.

På årets festival så vi forestillingerne fra USA, Slovenien, Belgien, Cuba, Finland og Italien. De 6 forestillinger strakte sig fra en stærk monolog fra slavetiden i Amerika over et rørende fysisk monument over krigens rædsler af en slovensk teaterskole for unge. Vi fik komik fra Belgien, et passioneret opråb om politiske uretfærdigheder i Cuba, samt en vidunderlig fysisk bearbejdning af mental sundhed fra den finske gruppe. Som sidste forestilling nød vi Italiens æstetisk smukke rejse gennem fortællinger fra Corona tiden, inden grupperne modtog smukke statuetter for deres deltagelse på festivalen.

Som altid med internationale forestillinger, er der sprog, udtryk og referencer ikke alle forstår. Men det stod bøjet i neon, at teater forener verden. Der blev flittigt diskuteret mellem forestillingerne, om betydninger, kulturelle forskelle, inspirationsgrundlag og hvorfor nogen forstod én ting og andre andet.

Dagen efter forestillingerne mødtes grupperne i en aftertalk, hvor to moderatorer (Katrin Jenser, EDERED præsident mv. samt instruktør og manuskriptforfatter Pierre Notte) stillede nysgerrige spørgsmål til forestillingerne, og det var muligt at få ekstra kontekst til oplevelsen aftenen forinden.

Den høje kvalitet blandt de deltagende teatre var inspirerende og opløftende, som man ønsker det for en international festival.

Mondial du Theatre afholdes næste gang i 2025, mens AITA/IATA’s generalforsamling i mellemtiden vil blive afholdt ved andre festivaler rundt om i verden. Placering i 2022 diskuteres stadig, men i 2023 er et samarbejde med Ungarn og byen Debrecén godt i gang.

DATS vil fortsat fokusere stærkt på de internationale samarbejder og udviklingsmuligheder for danske grupper. Tag evt. fat i teaterfaglig konsulent, Jacob Galtung-Melchior (tlf. 29 71 00 31 / jacob@dats.dk) hvis du har spørgsmål eller interesse i forhold til deltagelse i DATS’ internationale projekter.

Magi i teatret.

Aftertalk, Finland.

Simultantolke.

Generalforsamling.

Vil du gerne se flere fotos fra Mondial 2021?

Så kan du se de officielle fotos her.