Hvordan starter man et børneteaterhold midt i sportsland?

I et lille område mellem Viborg og Skive ligger ”Søby-Højslev og Omegns Amatørteater”. Foreningen blev startet i 1975 og har blandt andet arbejdet med små sketchs og levendegørelser i forbindelse med halloween og jubilæer, egnsspillet ”Trolden fra Bruddalshøje”, revyer og dilletant samt enkelte børnehold, oftest over en weekend.

Tekst: Teaterfaglig konsulent, Jacob Galtung-Melchior
Fotos: Søby-Højslev og Omegns Amatørteater

Foreningen valgte i sommeren 2022 at søge DATS Støttepulje om hjælp til opstarten af et regulært, løbende børnehold. Børneholdet skulle både være et tilbud til de børn og unge der ønskede at gå mere fast til teater, samt give amatørteatret tiltrængt opmærksomhed i et område hvor den største spalteplads i lokalavisen går til de omkringliggende sportstilbud.

Foreningen er nu godt et halvt år inde i erfaringerne og næstformand Tina Rasmussen fortæller her om hvordan de har grebet opstarten an, samt hvad der inspirerede dem til at starte et fast børneteater tilbud.

”De fleste i Søby-Højslev og Omegns Amatørteaters bestyrelse er 60+ år, så det har ikke været så nærliggende at fokusere på børneteater som en del af vores faste aktiviteter. Det har nok føltes lidt uoverskueligt for os.” lægger Tina ud i vores snak over telefonen. ”Jeg kan huske at jeg sad som fluen på væggen til sådan en rollespilsaften hvor de unge omkring et bord, på én og samme aften, skabte både et fantastisk eventyr og karakterer og alt muligt. Jeg tænkte, vi må da kunne gøre noget lignende i amatørteatret?”.

Tina er blevet involveret i Søby-Højslev og Omegns Amatørteater gennem hendes børns interesse i de korte weekendhold der tidligere har været arrangeret. Hendes datter var startet på et Improhold i Skive, og det slog hende hvor værdifuldt det var at dyrke børns fantasi og kreativitet, f.eks. igennem ugentlige faste aktiviteter.

På de tidligere weekendkurser i Søby-Højslev var der fokus på at lave en lille forestilling. Børnene fik et rollehæfte udleveret lørdag, og brugte så 2 dage på at øve replikker og skabe en forestilling der kunne vises for forældre og venner om aftenen søndag. Det nye børnehold, skulle kunne noget andet. Det skulle være noget man kunne mødes om én gang om ugen, hvor man kunne lege og lære om teaterteknikker og sammen hygge sig med at gå til teater som en fritidsaktivitet.

Men Tina Rasmussen havde ikke selv forstand på hvordan man skulle gribe sådan en undervisning an, så hun tog fat i tre unge 14-årige piger fra området der tidligere havde været med på weekendholdene for at høre om de ville være med til sætte undervisningen i gang.

”Jeg gav dem en ramme for et program, sådan noget med at vi skulle starte med en fællessang og så gå i gang med første øvelse, anden øvelse og så en pause, og så lave sidste øvelse og en afslutning. Så fik de til opgave at finde ud af hvilken øvelse eller leg de ville præsentere. 

De skulle bare komme med én hver. Og det bruger de så f.eks. frikvartererne oppe i skolen på, hvor de snakker om hvilke øvelser de vil lave eller hvilke teknikker der kunne være sjove at præsentere. Det fungerer bare supergodt”. Nu mødes børneholdet hver onsdag fra 18:30 – 20:00. Tina er med som ansvarlig voksen, og låser op, samler børnene og giver ordet til de tre unge undervisere. Så snart de går i gang er Tina med sammen med børnene og leger og øver sig på lige fod med dem. På den måde lærer hun jo også noget af det, som hun siger.

Vi snakker lidt om hvad de ser som deres største udfordringer i forhold til børneholdet, der trods alt stadig er i sin spæde begyndelse med ca. 12 ugentlige deltagere. ”Vi startede med at drømme om ca. 20 deltagere, men vi kan godt mærke at vi med 12 allerede nærmer os det maksimale vi kan rumme. Jeg tror vi lander på at ca. 15 er et godt tal, og det er jeg helt sikker på nok skal lykkedes når det nu rygtes lidt mere at man kan gå til teater som barn i Søby-Højslev.”

Børneholdet deltog ved et netop overstået Halloween arrangement, og snakken begyndte hurtigt at gå om hvilke muligheder der var for at melde sig til holdet fremadrettet. Nu er der planer om et kommende julearrangement og muligvis også en forestilling eller noget lignende til foråret.

”Jeg tror vores største udfordring bliver at finde ledere til holdet. Vi kan ikke holde på vores unge trekløver af undervisere for evigt. Vi ved at et par af dem skal på efterskole snart, og vi kan godt komme til at stå med et slip når de forsvinder. Det kan være vi selv må træde til i en periode, inden vi måske kan få nogle af de børn der er elever på holdet nu til at overtage”.

Til sidst kommer vi lidt ind på udfordringerne med at få ørenlyd i et område hvor der mest er opmærksomhed omkring sportsaktiviteterne, som det er tilfældet i Søby-Højslev hvor der både er en sportshal med stort fokus på håndbold samt en fodboldklub lige i nærheden. ”Vi kæmper lidt med det, men vi gør hvad vi kan. Et børnehold betyder jo at det måske er lidt lettere for os at komme i kontakt med vores lokalmiljø. Børnenes interesser bliver jo som ofte også forældrenes interesser, så af den vej håber vi at børneteatret også kan blive et godt udstillingsvindue for os.”

Har du interesse i at vide mere om opstarten af børnehold, særligt i foreninger eller områder hvor man oplever manglende færdigheder eller viden til at gå i gang, så kan du kontakte DATS’ konsulenter for en snak om erfaringerne fra andre steder i landet. DATS arbejder lige nu på at gøre det lettere for foreninger, uden forudgående viden om arbejdet med børneteater, at opstarte et lokalt børnehold.

Søby-Højslev og Omegn Amatørteater benyttede sig af manuskriptet ”Online Superstar” der blev gjort tilgængeligt for DATS medlemmer i forbindelse med fejringen af Dansk Teater 300 år, til at skabe en visning hvor de kunne gøre opmærksom på muligheden for at gå til teater på deres børneteaterhold. Derudover søgte de DATS’ Støttepulje og blev bevilget et enkeltstående beløb som hjælp til de praktiske udgifter i forbindelse med opstarten af holdet.