Fifs til fundraising

Af DATS´ Eventkonsulent Maja Ravn Christiansen

KONSULENTERNES BREVKASSE
Som konsulent i DATS kommer man rundt til mange forskellige teaterproduktioner og amatørforeninger i landet. Det danske amatørteaterlandskab er kendetegnet ved stor alsidighed, og hvad der fungerer det ene sted, er ikke altid det bedste hos andre. Alligevel opstår der fra tid til anden nogle generelle faglige betragtninger, og det er et par af dem der vil blive delt i denne brevkasse. Skriverierne her er både ment som gode råd og faglige betragtninger, men er ligeledes oplæg til samtale, diskussion og debat både i kommentarfeltet og ude i foreningerne.

Står I med et godt projekt, men mangler midlerne til at gennemføre det? Så kan det i nogen tilfælde give mening at søge støtte hos fonde og puljer. Men hvordan kan man gribe det an? Og hvad skal man være opmærksom på i processen?

Fundraising er en kunst for sig, så her følger derfor et par af de erfaringer, DATS’ eventkonsulent Maja har gjort sig i forbindelse med fundraising.

Husk forarbejdet
Hvordan skiller jeres projekt sig ud, og hvad er det gode argument for at støtte det? Dette er spørgsmål, der er gode at stille sig selv, inden I går i gang med ansøgningen.

Tænk også over:

  • Hvorfor laver vi projektet?
  • Hvilke aktiviteter er der forbundet med det?
  • Hvad er vores ressourcer? (økonomiske, samarbejdspartnere, tid og materialer)

På den måde bliver det nemmere at afdække behovet for, hvor mange midler I reelt mangler for at gennemføre projektet.

Hvis jeres projekt kræver mange fondsmidler, så begynd ansøgningsprocessen i god tid, gerne 1,5 år før projektstart. På den måde er det muligt at søge ad flere omgange. Er projektet mindre, så er 4-6 måneder før projektstart fint. Vær dog opmærksom på, hvornår fondene har ansøgningsfrist, og hvor lang behandlingstid, de har. Projektet må ikke være påbegyndt, før fonden har haft mulighed for at behandle ansøgningen.

Vær ikke bange for at ringe til fondene
Gør det til en vane at ringe til fondene. De sparrer gerne med jer tidligt i forløbet. Eksempelvis giver Nordeafonden skriftligt svar på projektideer, så man hurtigt kan få afklaret om ideen matcher fonden, inden man bruger lang tid på en ansøgning. Det er bedre at fokusere sin indsats på få fonde, som projektet passer til, end at skyde med spredehagl.

Hvad med budgettet?
Når I skal lave et budget, så start med at skabe et overblik over udgifterne. Det kunne være scenografi, kostumer og lokaleleje. Tænk også over hvilke ressourcer I allerede har, såsom frivillig arbejdskraft og samarbejdspartnere.

For år tilbage har der været en praksis om at søge flere midler end man skulle bruge, da mange fonde kun støttede med 50-75 % af ansøgningsbeløbet. Denne praksis er man i højere grad gået væk fra, og i dag vil fondene hellere have konkrete budgetter. Søg derfor realistisk og ikke mere end I skal bruge. Budgettet skal balancere mellem udgifter og indtægter. Under indtægter skal det også fremgå, hvilke andre fonde I påtænker at søge, om I allerede har fået tilskud eller afventer svar. I skal derfor ikke søge flere fonde om præcis de samme penge.

Jeg håber, at disse råd kan være en hjælp til arbejdet. Det kan også være at du er uenig, eller har andre gode råd? Du er altid velkommen til at skrive en kommentar eller sende et indlæg til dats@dats.dk. Sammen bliver vi bedre!

Ønsker du flere gode råd til ansøgningsprocessen, så kan du finde en mere udførlig guide i vores værktøjskasse: https://www.dats.dk/vaerktoejskassen/.

Husk også at vores fundraisingkonsulent Poul Winther sidder klar til at rådgive. Du kan kontakte ham på tlf. 26 28 41 22 eller bogholder@dats.dk

Eventkonsulent, Maja Ravn Christiansen

HUSK!
At du kan få adgang til Danmarks største fundraisingdatabase FONDE.DK via DATS for kun 500 kr. om året
(normalpris 3.750 kr.) – læs mere her.

Læs også

Læs også

TIL DRAMALÆREREN I FOLKESKOLEN: KENDER DU FAGETS SEKUNDÆRE GEVINSTER?

OPSTART AF ET BØRNEDRAMAHOLD?

ET GODT RÅD TIL SKUESPILLEREN?